Srbija u borbi protiv sive ekonomije

Srbija je 2017. proglasila godinom borbe protiv sive ekonomije. Nakon donijete Nacionalne strategije za borbu protiv sive ekonomije, nastojaće da do 2020. godine, prema riječima premijera, smanji njen udio na 26 posto.

Srbija je 2017. proglasila godinom borbe protiv sive ekonomije. Nakon donijete Nacionalne strategije za borbu protiv sive ekonomije, nastojaće da do 2020. godine, prema riječima premijera, smanji njen udio na 26 posto.