Moguće izumiranje romskog jezika

Svake dvije sedmice u svijetu nestane jedan jezik. Procjenjuje se da bi ih do 2100. moglo iščeznuti i do šest hiljada. Uoči Svjetskog dana romskog jezika, koji se u Hrvatskoj obilježava osmu godinu, Romi upozoravaju upravo na tu mogućnost. Kako bi ga sačuvali, traže uvođenje romskog jezika u škole kao izbornog predmeta.