Schodder o krizi na granici Makedonije i Grčke

Izbjeglice su pokušale probiti ogradu i preći grčko-makedonsku granicu u Idomeniju. Makedonska policija ih je zaustavila suzavcem. Broj izbjeglica u Grčkoj je sve veći, a kontrolirani protok balkanskom rutom vrlo ograničen. Gost vijesti Al Jazeere je šef Predstavništva Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih naroda u Srbiji Hans Friedrich Schodder.