McAllister o dolasku premijera Srbije u Srebrenicu

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, David McAllister kaže da bi za tu zemlju bio dobar signal kad bi se prvo poglavlje otvorilo do kraja ove godine.Smatra i da bi bilo dobro da premijer Srbije dođe u Srebrenicu. 

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, David McAllister kaže da bi za tu zemlju bio dobar signal kad bi se prvo poglavlje otvorilo do kraja ove godine.
Smatra i da bi bilo dobro da premijer Srbije dođe u Srebrenicu.