Ellen Goldstein o štetama od poplava

Općina Obrenovac fomirat će deset komisija koje će slijedećih sedmica procjenjivati štete od katastrofalnih poplava koje su zadesile taj grad. Gošća Al Jazeere je direktorica Svjetske banke za jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein.

Općina Obrenovac fomirat će deset komisija koje će slijedećih sedmica procjenjivati štete od katastrofalnih poplava koje su zadesile taj grad.

Gošća Al Jazeere je direktorica Svjetske banke za jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein.