Vladimir Vučković o rebalansu budžeta Srbije

Skupština Srbije počela je raspravu o rebalansu proračuna, kojim se povećava minus u državnoj kasi, a kao mjera za umanjenje deficita predviđeno je smanjenje plaća i penzija.    Gost vijesti u Beogradu je Vladimir Vučković, član Fiskalnog vijeća, nezavisnog državnog organa koji ocjenjuje kredibilitet fiskalne politike.

Skupština Srbije počela je raspravu o rebalansu proračuna, kojim se povećava minus u državnoj kasi, a kao mjera za umanjenje deficita predviđeno je smanjenje plaća i penzija.   

Gost vijesti u Beogradu je Vladimir Vučković, član Fiskalnog vijeća, nezavisnog državnog organa koji ocjenjuje kredibilitet fiskalne politike.