Ivan Pavković o Ženevi 2

Delegacije sirijske vlade i opozicije održale su prvi sastanak u prisustvu delegata UN-a za ovu zemlju – Lakhdara Brahimija. Mirovne pregovore o Siriji u Ženevi prati Ivan Pavković.

Delegacije sirijske vlade i opozicije održale su prvi sastanak u prisustvu delegata UN-a za ovu zemlju – Lakhdara Brahimija.

Mirovne pregovore o Siriji u Ženevi prati Ivan Pavković.