Hrvatska najsiromašnijim otpisuje dugove

Nakon Makedonije, i hrvatska Vlada odlučila je da pomogne najsiromašnijim građanima – otpisom dugova. Iako ne svih, već onih manjih od 1315 eura koji se vuku duže od godine. Kriterijumi prema kojima će se odlučivati ko ima pravo na pomoć još se donose, a pitanje je ko će platiti tuđe dugove – banke ili ostali […]