Velika opasnost od mina u Posavini

Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe je potvrdio kako je, nakon poplava i klizišta, u Bosni i Hercegovini povećan rizik od mina. Zbog pokrenutih minskih polja ljudi su ugroženi na najmanje 800 četvornih kilometara. Posebna zabrinutost zbog mina i zaostalog oružja je u Bosanskoj Posavini. Dosad su opasna područja bila označena, sada mina može […]