Kontekst: Imovina političara

Dok narod jedva spaja kraj s krajem, imovina političara kojima su povjerili svoju sudbinu iz godine u godinu nesrazmjerno raste. Lakoća kojom se političari bogate naočigled javnosti otvara pitanje loših sistema, ali i demokratskog kapaciteta, pa i mentaliteta javnosti. Bivši predsjednik Njemačke Christian Wulff morao je podnijeti ostavku ne zato što je višestruko povećao imovinu […]