Japan privlači turiste kockarskom industrijom

Suočeni sa padom broja turista, pojedini japanski gradovi orijentirani ka turizmu, nadaju se da će država napraviti preokret i dozvoliti razvoj kockarske industrije.

Suočeni sa padom broja turista, pojedini japanski gradovi orijentirani ka turizmu, nadaju se da će država napraviti preokret i dozvoliti razvoj kockarske industrije.