Negodovanje zbog izmjene zakona o RTRS

U BiH, izmjene zakona o Radio-televiziji RS izazvale su negodovanje opozicije. Smatraju da će ove promjene narušiti objektivnost javnog servisa. Izmjenama je predviđeno i finansiranje iz budžeta entiteta,  te da članove Upravnog odbora bira Narodna skupština. Ljiljana Smiljanić ima detalje.