Zašto Britanci finansiraju savjetnike bh. premijera

Podatke o imenima savjetnika, i pored upita, iz Britanske ambasade i tri vlade nismo dobili (Arhiva)

Iako je Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini saopćila da finansira šest savjetnika u kabinetima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovina i entitetskih premijera Fadila Novalića (Federacija Bosne i Hercegovine) i Željke Cvijanović (Republika Srpska], Amela Mulavdić, savjetnica za medije bh. premijera Denisa Zvizdića, kaže da Britanci trenutno ne finansirju rad niti jednog savjetnika u Kabinetu predsjedavajućeg. Istovremeno direktorica Ureda federalne Vlade za odnose s javnošću Raska Bračković-Denjalić ne smatra da se bilo kojeg korisnika konsultantskih ugovora treba pitati zašto on angažira te savjetnike.

“Ova pitanja nisu za domaće vlasti. Ured Vlade Federacije nije upućen u ovo, niti znamo ko su ti savjetnici. Ekonomski analitičar Zlatko Hurtić, primjerice, priznaje da je angažiran kao konsultant u kolektivnom pregovaranju. Ali, to su sve neki ciljevi britansko-njemačke inicijative. Procijenjeno je, valjda, kroz saradnju vlada i ambasade da su ti konsultanti na nekim područjima potrebni. Ja sam to pozitivno shvatila. Možda neko i ima ovdje ko je angažiran a za koga ja ne treba da znam. Budu ljudi povremeno. Evo, primjerice, PR ekspertica Asja Čengić je pomagala u tom medijskom dijelu. Postoji potreba da se neko angažira na određeno vrijeme”, kaže Bračković-Denjalić.

Podatke o imenima savjetnika nismo, i pored upita, dobili iz Vlade RS-a, na čijem je čelu Željka Cvijanović.

‘Malo škakljiva stvar’

Bodo Weber iz Vijeća za demokratizaciju politike kaže da je to je “malo škakljiva stvar”.

“Generalno, treba napomenuti da je vlada Velike Britanije među najaktivnijim vladama članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ona se angažira za dobrobit Bosne i Hercegovine, kao i regije zapadnog Balkana. Kroz program Dobra vladavina (Good governance), ona podržava reformske procese. Što se tiče konkretnog vida pomoći, odnosno pružanje savjetodavne podrške vladam u Bosni i Hercegovini za provedbu Reformske agende, nisu nam, to jeste široj javnosti, poznati detalji aranžmana. Jasno je da Velika Britanija daje plate određenom broju savjetnika pri premijerima. Plaćanje zvaničnika čija su radna mjesta, čini se, dio sistematizacije funkcija u izvršnoj vlasti, a od kojih su, ako se ne varam, pojedini i prije bili na istoj funkciji, može nametnuti pitanje da li tu evenutalno postoji konflikt interesa. Koliko je meni poznato, ima pojedinaca među tim savjetnicima koji su bili uključivani u aktivnosti domaćih vlada koje su prelazile okvir čiste savjetodavne funkcije, pa se tu još više postavlja pitanje čije interese zastupaju ti savjetnici – onih za koje rade (domaće vlade), ili onih koje im plaćaju plate (Velika Britanija)?”, navodi Weber.

Činjenica je, tvrdi, da je taj aranžman do sada držan van javnosti, a da je bio javna tajna za mnoge u Bosni i Hercegovini.

“Ta činjenica, čini mi se, nažalost, bespotrebno hrani sumnju u taj aranžman”, smatra Weber.

Iz Britanska ambasade u Sarajevu su Al Jazeeri kazali da je ona prihvatila da finansira savjetodavnu podršku Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Republike Srpske 2016. godine, na zahtjev predsjedavajućeg/premijera/predsjednice tih vlada.

Prioriteti Reformske agende

“Podrška se finansira iz ambasadinog programskog fonda za dobru upravu, a uloga savjetnika je bila da pojačaju kapacitete i stručnost vlada u Bosni i Hercegovini u implementaciji prioriteta Reformske agende. Pored ovog, Britanska ambasada je prihvatila zvanični zahtjev Vlade Federacije da pruži finansijsku pomoć pri uspostavljanju Ekonomskog vijeća Federacije. Uloga članova Vijeća je da daju neovisne savjete, stručnu i tehničku pomoć Vladi pri razvijanju i provedbi Reformske agende te da promovišu i javnosti objašnjavaju ključne reformske aktivnosti”, kazala je glasnogovornica Britanske ambasade Biljana Ristović.

Finansirali su, kaže, savjetodavnu podršku na zahtjev predsjedavajućeg/premijera/predsjednice navedenih vlada za obezbjeđivanjem dodatnih kapaciteta i ekspertize po pitanju provedbe određenih prioriteta Reformske agende.

“Nije neuobičajeno da međunarodni donatori finansiraju tehničku podršku u ministarstvima i institucijama, zavisno od njihovih potreba. Mnogi drugi donatori su, također, aktivni u Bosni i Hercegovini, a detalje možete saznati od njih. Svi savjetnici su angažovani na osnovu konsultantskih ugovora, koji definišu njihovu ulogu kao nezavisnih stručnjaka, usmjerenih na pružanje podrške u poljima određenih aktivnosti koje su definisane u Reformskoj agendi, koju su se sve političke stranke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine obavezale da će podržavati. Ovakav ugovor savjetnike sprečava da se uključe u bilo kakve političke ili lobističke aktivnosti”, navodi Biljana Ristović.

Rad savjetnika, ističe, redovno prate i procjenjuju i Britanska ambasada, i kabineti nadležnih vlada te da Ambasada ne objavljuje lične podatke o savjetnicima.

Izvor: Al Jazeera