Primjena adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, prema procjenama
Ustavni sud BiH odbio je apelaciju entiteta Republika Srpska podnesenu protiv presude Suda BiH kojom je naloženo da vojni
Pet od osam savjetnika predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta entiteta Federacija BiH ne ispunjava uvjete za imenovanje na
Ustavni sud BiH odlučio da je država jedini nasljednik imovine bivše SFRJ; stižu kritike iz RS-a.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju entiteta Republika Srpska podnesenu protiv presude Suda BiH kojima je
Koje su namjere najavljenog okupljanja oko nove deklaracije nije poznato, ali Vučić i Dodik već od nje profitiraju.
Oglasi