Respekt – kad dječiji tim kuca kao jedno srce

Misija škole fudbala Respekt je unaprijeđenje sportskih aktivnoti koje su dostupne svoj djeci (Al Jazeera)

Piše: Muhamed Bikić

U posljednje dvije decenije na prostorima Bosne i Hercegovine a i šire, mnogo je fudbalskih, odnosno sportskih škola koje su većinom bile pristupačne djeci, čiji roditelji-staratelji mogu plaćati članarinu. I danas su sve te škole pristupačne potpuno fizički i psihički zdravoj djeci. Vrlo rijetko da u našem regionu, pa i šire postoje škole sporta za djecu koja imaju različite psiho-fizičke karakteristike, kako za djecu sa poteškoćama u razvoju, tako za djecu koja su marginalizirana po bilo kojoj osnovi.

U bosanskohercegovačkoj prijestolnici od juna 2014. godine egzistira Škola fudbala „Respekt“, koja osim što je potpuno besplatna za sve svoje korisnike, pruža priliku da se djeca različitih psiho-fizičkih mogućnosti bez obzira na njihov socijalni status mogu uključiti u sport, odnosno da imaju mogućnost ravnopravnog učešća u redovnom trenažnom procesu.

Zdravstveno-odgojna svrha

„Ono po čemu se Škola fudbala Respekt razlikuje od drugih, jesu prilagođeni treninzi polaznicima škole. Svakom polazniku se pristupa individualno, dok na grupnom nivou to znači da se svi uče poštivanju različitosti, razbijanju predrasuda i stereotipa, toleranciji i prilagođavanju tempa svojim saigračima što kod djece razvija mnoge pozitivne osobine.

Činjenica da djeca različitih psihofizičkih sposobnosti usvajaju nove vještine, spoznaja da kroz sportske aktivnosti mogu biti prihvaćeni, omogućuju im da ostvare potrebu za moći, a činjenica zajedništva „momčadi“ može omogućiti zadovoljavanje niza socijalnih i emocionalnih vještina i potrebu za pripadanjem. Dakle, škola je namijenjena prije svega u zdravstveno-odgojne svrhe.

„Glavni cilj škole je sprečavanje devijantnog ponašanja, pretilosti i sportska socijalizacija djece. Angažovali smo u školi kvalifikovane stručnjake iz različitih oblasti. Trenutno imamo 70 članova starosne dobi od 4 do 14 godina, sa stalnim povećanjem broja članova iz svih dijelova Kantona Sarajevo. Od samog osnivanja trenirali smo u sportskoj sali centra Vladimir Nazor i prostorijama u SOS Dječijeg sela Sarajevo (SOS Društveni centar Hermann Gminer ). Sada se trenažni proces odvija svaki vikend u trening centru Kick off u Nedžarićima. Radne dane smo od ove školske godine izbjegli kako bi se djeca mogla maksimalno posvetiti školi i da što većem broju vikendom budu na treningu, jer su tada skoro svi prisutni“, rekao je Emir Hujdur, osnivač i direktor ŠF Respekt, inače nekadašnje dijete Fudbalskog kluba Sarajevo.

Osim značajnog poboljšanja kvaliteta života djece i ostvarenja njihovih osnovnih ljudskih prava na igru, jedan od značajnih rezultata Škole fudbala Respekt je uticaj i na psiho-fizički razvoj i promjene u ponašanju djeteta (učenje, govor, Interesiranju, druženje, poslušnost, osamostaljivanje, nivo frustracije, itd.).

„Utjecaj tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje potvrđen je u brojnim empirijskim istraživanjima na području anksioznosti, depresivnosti, psihosomatskih smetnji i samopoimanju. Sport je danas “medij” kojim se šire poruke mira, jednakosti i prijateljstva među ljudima.

Redovna fizička aktivnost je zapravo jedan je od ključnih faktora za zdrav život. Tokom sportskih aktivnosti djeca se pripremaju za život, grade mehanizme koje će kasnije koristiti u životu. Prihvatanje poraza i uživanje u uspjehu skoro je najbitniji preduslov za razvoj stabilne ličnosti. U današnjem vremenu, nažalost, djeca se sve manje i manje okreću sportu i većinom daju prednost nekim najčešće surovim i agresivnim video igricama. Razlog tomu svakako i leži u nemogućnosti djece da se bave sportom. Igrališta za djecu je sve manje , zelene površine se uništavaju i pretvaraju u stambena naselja“, kaže Hujdur.

Djeca sa poteškoćama u razvoju dio tima

Škola fudbala Respekt nastoji da vrati izgubljeno vrijeme, da djeci ponudi prostor za igru, da djecu sa poteškoćama u razvoju uključi u sportske aktivnosti i da pokaže kako inkluzija u sportski život djece sa poteškoćama u razvoju nije samo mogućnost, već prije svega i potreba.

„Uspjeli smo pokazati da djeca sa poteškoćama u razvoju doživljavaju fudbal i sportske aktivnosti isto tako sa puno entuzijazma kao i njihovi vršnjaci koji idu u redovne škole. Na taj način Škola fudbala ‘Respekt’ direktno u praksi provodi proces  inkluzije. Tipična djeca i djeca sa poteškoćama u razvoju su zajedno u timu, u jednom dresu gdje kuca jedno srce, srce za timsku igru, pobjedu, a možda i poraz. To je neprocjenjivo“, kaže Emir Hujdur.

Misija ove škole je unaprjeđenje sportskih aktivnosti koje su dostupne svoj djeci kroz organizaciju treninga kao i sportskih takmičenja. U školi fudbala, simboličnog naziva, se promovišu njihove sposobnosti i mogućnosti kroz socijalne i interaktivne sportske aktivnosti što i jeste i osnovni i glavni cilj samog projekta.

„U našoj školi svako dijete je pobjednik. Npr. polaznik naše škole koji nije želio da redovno ide u osnovnu školu s početkom treniranja kod nas, počeo je redovno da ide na nastavu, održava besprijekorno ličnu higijenu uz vidan napredak u fudbalskoj igri. Također, vrijedi spomenuti i dječaka koji, osim što je nakon mjesec dana prisustva na treningu među ostalom djecom počeo da šutira loptu, ostvario je i napredak u ponašanju, to govori činjenica iz rehabilitacionog centra gdje isti iskazuje poštivanje discipline, tj. stajanja u vrsti što nije ranije bio slučaj. Naime, u našoj školi pri ulasku u dvoranu prakticira se obavezno stajanje u vrsti, prozivka, kontrola održavanja higijene.

Vrijedan spomena je i slučaj kada dijete romske populacije na terenu zaveže pertle drugu sa poteškoćama, što uz mnoge druge slične primjere pokazuje razvoj empatije među članovima Škole fudbala ‘Respekt“.

Osigurati neophodna sredstva

Od samog početka rada škole psiholozi skladno struci vrše monitoring i evaluaciju, ali i roditelji su ti koji daju najbolji sud o značaju postojanja ŠF „Respekt“ za njihovu djecu, tj. njihov napredak.

„S obzirom na to da je naša škola besplatna za krajnje korisnike, tj. djecu, nadamo se da ćemo u skorije vrijeme osigurati neophodna sredstva za nesmetano funkcionisanje (treneri, tereni, rekviziti, oprema…). Dobri ljudi nam pomažu u ostvarenju ciljeva, ali to nije dovoljno za potpunu implementaciju planiranih aktivnosti. Očekujemo uključenje i podršku stabilnih domaćih kompanija kako bi naša misija, koja je jedinstvena ovog tipa u Evropi poslala još jednu poruku o ‘veličini’ naroda u BiH. Dugoročni plan je osiguravanje samoodrživosti za što već imamo projekt“, kaže Hujdur, direktor škole čija poruka sve govori – Fudbal za sve, živjeti za druge nije samo zakon dužnosti već i zakon sreće. 

Izvor: Al Jazeera