Prirodne nepogode

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bon­nie, treći ura­gan u se­zoni sjeverois­točnog Paci­fi­ka, sti­gao je kao trop­s­ka olu­ja na karip­sku obalu blizu granice Nikaragve i Kostarike, donoseći obilne kiše ci­jeloj regi­ji.

Published On 04 Jul 2022

Obilne kiše pogodile su is­točnu obalu, po­topivši ces­te i mostove; dese­ci hil­ja­da lju­di pob­jegli su iz svo­jih do­mo­va dru­gi put u posljed­njih neko­liko sed­mi­ca.

Published On 30 Mar 2022