Prirodne nepogode

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Obilne kiše pogodile su is­točnu obalu, po­topivši ces­te i mostove; dese­ci hil­ja­da lju­di pob­jegli su iz svo­jih do­mo­va dru­gi put u posljed­njih neko­liko sed­mi­ca.

Published On 30 Mar 2022

Gi­don Bromberg, izrael­s­ki di­rek­tor nevla­dine or­ga­ni­zaci­je Eco­peace, ob­jašn­ja­va da su ti kra­teri “os­ve­ta prirode” čov­jeku za “ne­do­pus­ti­vo djelo­van­je”.

Published On 03 Nov 2021