Oni pobjeđuju

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nje­go­vo bjek­st­vo iz Ru­mu­ni­je u Ju­goslav­i­ju, kra­jem os­amde­setih go­d­i­na, bilo je slučaj bez presedana. Ru­mun­sku zvez­du za­mi­je­nio je ju­gosloven­skom i za dvi­je go­dine postao prvak Evrope.

Published On 25 Jun 2021