Milo Đukanović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crna Gora je pri­je 16 go­d­i­na, nakon održanog ref­er­en­du­ma, na­pusti­la državnu za­jed­nicu sa Sr­bi­jom i ob­novi­la samostal­nost.

Published On 21 May 2022