Donbas

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ukra­jin­ci traže još oruž­ja, jer Rusi stvara­ju ‘pravi pakao’

Ukra­jin­s­ki min­istar van­jskih poslo­va Dmitro Kule­ba je učes­nici­ma Dubrovnik fo­ru­ma rekao da se Ukra­ji­na, na udaru ‘bru­talne ruske agre­si­je’, ne bori samo sa sebe već i za ci­jelu Evropu.

Published On 09 Jul 2022

Grč­ki pre­mi­jer iz­javio je da je rus­ki rat u Ukra­ji­ni “prekret­ni­ca” u evrop­skom putu, naglašava­jući da bi se sva­ka vrs­ta isho­da tog rata koja bi os­naži­la agre­si­ju drugih ze­mal­ja morala izb­jeći.

Published On 05 Jul 2022