Donbas

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Ko god je pu­cao po nama, tog ma­jskog dana 2014. nedaleko Don­jec­ka, bio je ri­ješen da nas po­bi­je. Mis­lio sam da u tim trenuci­ma čov­jek paniči, da se boji sm­r­ti… Niš­ta, pot­puni mir’, piše au­tor.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 16 Mar 2022