Fullscreen

Intervju sa Sulom | Fullscreen

U ovom filmu glavni protagonista Davor Sučić Sula priča o muzici, humoru i društvenim pokretima.

U filmu “Intervju sa Sulom”, glavni protagonista Davor Sučić Sula priča o muzici, humoru i društvenim pokretima.

Kada govori o muzici, poredi različite žanrove, a posebno definiše blues i rock and roll te ih kroz dubinsku analizu filozofski smješta u historijski kontekst društvenih pokreta koji su utjecali na mijenjanje svijeta.

Kao šećer na kraju, Sula svjedoči o značaju Top liste nadrealista i njenog utjecaja na društvo putem inteligentnog i autoironičnog pristupa te zaraznog humora koji je masovno plijenio publiku.

Priča je obogaćena nizom foto, muzičkih i videoinserata nastalih kroz stvaralaštvo umjetničkih grupa Zabranjeno pušenje i Top lista nadrealista.

Izvor: Al Jazeera