Al Jazeera Business

Prognoze Međunarodnog monetarnog fonda | Al Jazeera Business

Očekuje se postepen i spor oporavak svjetske ekonomije; u državama regije skroman porast BDP-a i jednocifrena inflacija.

Međunarodni monetarni fond prognozira postepen i spor oporavak svjetske ekonomije.

U državama regije skroman porast bruto domaćeg proizvoda (BDP) i, uglavnom, jednocifrena inflacija.

O proljetnom sastanku MMF-a i Svjetske banke u Washingtonu te utjecaju svjetskih ekonomskih politika na zemlje regije za Al Jazeeru Business govorili su:  Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner Narodne banke Srbije, te direktno iz Washingtona Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.

Izvor: Al Jazeera