Mišljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proklin­jući one koji idu na mora ovog lje­ta Vučić pokuša­va da se postavi kao Mesi­ja svom nar­o­du koji će ih sp­a­siti od hladne zime i vi­sok­ih raču­na.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 26 Jun 2022

Pedeset­pet go­d­i­na otkako je Izrael počeo okupi­rati palestin­sku zemlju, teže je nego ikad za­mis­li­ti izlaz. Sjeme dvo­državnog rješen­ja koje su posi­jali vizionars­ki lid­eri na obje strane nije za­živ­je­lo.

opinion by Shlomo Ben-Ami
Published On 25 Jun 2022

Pro­tek­lih sed­mi­ca do­godi­lo se više znakovi­tih, ne samo sim­boličk­ih do­gađa­ja, koji sig­nal­izira­ju da hrvatsko društ­vo mož­da po­lako spoz­na­je istin­sku ra­z­liku us­taša i par­ti­zana.

opinion by Boris Pavelić
Published On 24 Jun 2022