Šta je sistem Habsura, kojim Izrael uništava stanove u Gazi?

Sistem Habsura je najnovija tehnologija koju je razvila jedinica 8200 u okupacionoj vojsci koji se oslanja na vještačku inteligenciju, a funkcija mu je da obrađuje ogromne količine podataka.

Izrael je tokom rata u Gazi uzrokovao masovno i sistematsko uništavanje stambenih kompleksa na sjeveru, centru i jugu Pojasa (Al Jazeera)

Izrael je tokom rata u Gazi uzrokovao masovno i sistematsko uništavanje stambenih kompleksa na sjeveru, centru i jugu Pojasa.

Sistem Habsura je najnovija tehnologija koju je razvila jedinica 8200 u izraelskoj vojsci a koji se oslanja na vještačku inteligenciju, a funkcija mu je da obrađuje ogromne količine podataka i pretvara ih u ciljeve kojima se – shodno izraelskoj terminologiji – treba baviti uz jedinice na terenu.

Richard Moyas iz Organizacije za ljudska prava 36 kaže da se s obzirom na velike razmjere razaranja u pojasu Gaze, ciljanje i pogađanje civila može ukloniti iz Habsurinih funkcija.

Satelitski snimci snimljeni tokom nekoliko sedmica pokazuju razmjere razaranja, posebno stambenih kompleksa u Pojasu Gaze.

Uništavanje stambenih kompleksa

Prema izvještaju Salama Khadera na Al Jazeeri, oko 68 posto zgrada i stambenih kompleksa uništeno je od strane izraelskih snaga u sjevernom Pojasu Gaze.

U gradu Gazi je otprilike 72 posto stambenih kompleksa i zgrada uništeno, a oko 39 posto zgrada u centralnom regionu je, također, u potpunosti uništeno.

Što se tiče Khan Yunisa, okupacione snage su uništile približno 46 posto zgrada i stambenih kompleksa, a u Rafahu koji je ostao jedino utočište za više od polovine stanovništva Pojasa, okupacione snage su srušile oko 20 posto stambenih zgrada.

Kako se odvija proces dizanja stambenih kompleksa u zrak?

Borbene inžinjerijske ekipe okupacionih snaga hotimično postavljaju eksploziv na stupove zgrada, fokusirajući se na temelje na kojima zgrade stoje, prelazeći iz jedne zgrade u drugu unutar kompleksa, nakon čega dolazi do niza uzastopnih eksplozija.

Ujedinjeni narodi naglašavaju da je pravo na stanovanje osnovno ljudsko pravo. Stanovanje nije roba, već pravo i jedan od životnih prioriteta stabilnosti porodica i pojedinaca koje podrazumijeva i nepostojanje straha od proizvoljnog rušenja i prisilnog iseljenja.

Izvor: Al Jazeera