EP: Ozbiljne prijetnje vladavini prava u Grčkoj

Delegacija Evropskog parlamenta žali što su premijer, ministri, predstavnici policije, tužilac Vrhovnog suda i drugi zvaničnici ili bili nedostupni ili su odbili sastanak.

Odnos prema migrantima jedna je od stvari koju su evropski zastupnici kritizirali (EPA)

Delegacija Komiteta za građanske slobode Evropskog parlamenta (EP), koja je boravila u Atini od 6. do 8. marta, ocijenila je da postoje ozbiljne prijetnje vladavini prava u Grčkoj.

Delegacija EP-a je posjetila Grčku kako bi sagledala pitanja slobode medija i sigurnost novinara, migracionu politiku, ljudska prava, upotrebu špijunskog softvera, vladavinu prava i borbu protiv korupcije i zaključila da “postoje ozbiljne prijetnje vladavini prava i osnovnim pravima”.

Evropska delegacija žali što su premijer, ministri, predstavnici policije, tužilac Vrhovnog suda i drugi zvaničnici ili bili nedostupni ili su odbili sastanak.

Predsjednica delegacije, nizozemska zastupnica Sophie in't Veld iz grupe liberala je rekla da, iako Grčka ima čvrst institucionalni i pravni okvir, građansko društvo i nezavisne medije, “delegacija primjećuje da postoje ozbiljne prijetnje vladavini prava i osnovnim pravima”.

“Kontrole sistema, neophodne za snažnu demokratiju, pod velikim su pritiskom”, kazala je ona.

Fizičke i verbalne prijetnje

Prema njenim riječima, “pravda je izuzetno spora i neefikasna, što dovodi do kulture nekažnjivosti, korupcija narušava javne usluge i dobra, organizacije civilnog društva su pod ogromnim pritiskom”.

Skoro dvije godine poslije ubistva Giorgosa Karaivaza 9. aprila 2021. godina, istraživačkog novinara koji je radio na temama o organiziranom kriminalu, “nema vidljivog napretka u policijskoj istrazi”, konstatirala je delegacija EP-a i poručila da slučaj mora biti istražen bez odlaganja i pozvala vlasti da zatraže pomoć od Europola.

Delegacija EP-a zaključuje da se mnogi suočavaju s fizičkim prijetnjama, verbalnim napadima, uključujući one od visokih političara i ministara, da se krši njihova privatnosti špijunskim softverom, a “vlasnici medija su mali broj oligarha, što negativno utječe na medijski pluralizam i dovodi do dramatično nedovoljnog izvještavanja o određenim temama”.

Evropska delegacija je izrazila “zabrinutost zbog nedovoljnog finansiranja, nedovoljnog osoblja, smanjenja ovlaštenja, nejasnih procedura imenovanja i uznemiravanja i zastrašivanja službenika nezavisnih javnih tijela kao što su ombudsman, uprava za zaštitu podataka i uprava za sigurnost i privatnost komunikacija”.

“Dužina sudskih postupaka, praćena sumnjama u integritet dijelova policijskih snaga, i sukobi interesa na najvišem nivou dovode do kulture nekažnjivosti, u kojoj korupcija može napredovati. Ova pitanja moraju biti riješena kao prioritet. Presude Evropskog suda za ljudska prava moraju biti provedene”, poručuju eurozastupnici.

Loš tretman migranata

Jedna od tema susreta delegacije u Grčkoj je bila i migracija, a zastupnici su izrazili uznemirenost zbog tretmana migranata.

“Tretman prema migrantima na vanjskim i domaćim granicama, uključujući izvještaje o sistematskom odbijanju, nasilju, proizvoljnom pritvoru i krađi njihovih stvari, veoma je uznemirujući. Ograničenja nametnuta nevladinim organizacijama i novinarima koji izvještavaju o migracijama trebaju odmah biti ukinuta. Sve inicijative koje doprinose većoj transparentnosti, kao što je mehanizam za prijavljivanje povratnih informacija od Komisije za ljudska prava, moraju biti prihvaćene i poboljšane”, saopćili su evropski zastupnici.

Smatraju da jednaki tretman ljudi u Grčkoj pokazuje slabosti.

“Grčka ima čvrst pravni okvir i preduzeti su pozitivni koraci, kao što je stvaranje nove Komisije za ljudska prava. Međutim, praksa je veoma različita za LGBTI osobe, Rome i druge etničke manjine i žene”, izjavili su članovi delegacije.

Pozvali su sve političke snage da pokažu “liderstvo i promoviraju društvene promjene” te da su “posebna pitanja kojima se treba baviti nasilje u porodici, policijsko nasilje i ravnopravnost u braku”.

Izvor: Agencije