Francuska: Eutanazija u posebnim slučajevima

Hollande uputio Vijeću zahtjev da preispita precizne okolnosti pod kojima bi eutanazija bila dopuštena (AFP)

Medicinsko etičko vijeće Francuske predložilo je da se potpomognuta smrt u ovoj zemlji legalizira u izuzetnim slučajevima kod pacijenata koji su neizlječivo bolesni i trpe nesnosne bolove, ali samo na njihov lični zahtjev.

Pozivajući se na “dužnost prema čovječanstvu”, Vijeće je u četvrtak saopćilo da bi potpomognuta smrt trebala biti rezervirana samo za “izuzetne slučajeve”, u cilju “okončanja patnji” i kada to pacijenti ili njihove porodice “uporno i izričito zahtijevaju”, javile su agencije.

Međutim, rečeno je da bi takvo stanje trebao potvrditi “ne jedan doktor, nego medicinski tim”.

Vijeće nije upotrijebilo termin eutanazija, već je govorilo o “potpomognutoj smrti”.

Prethodno je francuski predsjednik Francois Hollande uputio Vijeću zahtjev da preispita precizne okolnosti pod kojima bi eutanazija bila dopuštena i da do juna ove godine pripremi nacrt zakona kako bi se ovaj oblik “pomoći pri samoubistvu” legalizirao.

“Postojeći zakon ne odgovara na legitimne bojazni ljudi koji su neizlječivo bolesni”, objasnio je Hollande.

Prema namjerama Vijeća, eutanazija bi trebala biti legalizirana prema neizlječivim bolesnicima u tri slučaja – kada pacijent to zahtijeva; kada pacijent nije svjestan, a zahtjev podnosi porodica; i kada se liječenje svodi na vještačko održavanje života.

Mišljenje pacijenata

Didier Sicard, autor izvještaja koje je priložilo Vijeće, istaknuo je da on nije podržao nikakve mjere koje će “iznenada i preuranjeno okončati život”.

Rekao je da ne zagovara klinike kakve postoje u Švicarskoj gdje se pacijentima daju smrtonosni lijekovi kako bi okončali život.

Kako je kazao Sicard, umjesto toga zalaže se za amandmane na zakon iz 2005. godine koji već daje ovlaštenje doktorima da prepisuju lijekove protiv bolova za koje znaju da će, kao sekundarni efekat, skratiti život pacijenta.

Sicardov izvještaj je urađen nakon opširnih konsultacija s neizlječivim pacijentima i njihovim porodicama koje pokazalo rašireno nezadovoljstvo s medicinskim motom “lijek pod svaku cijenu”.

Prema podacima francuskog Nacionalnog vijeća za demografiju, u zemlji se desi prosječno oko 3.000 eutanazija godišnje, a sve su ilegalne.

Izvor: Agencije