Eutanazija

Sud u Holandiji oslobodio je ljekarku koja je usmrtila pacijenticu, a da nije bila sasvim sigurna u njen pristanak.
U Srbiji se nastavlja eutanazija svinja zaraženih afričkom svinjskom kugom. Nadležni pokušavaju sprečiti dalje širenje
Eutanazija će biti omogućena pacijentima u terminalnoj fazi starijim od 18 godina koji žive u Victoriji.
Supruga Vicenta Lamberta, njegova braća i sestre podržavaju namjeru ljekara da ga puste umrijetii, ali ne i roditelji.
Šta kažu stručnjaci medicine i medicinskog prava, filozofije i vjerskih zajednica...
U Sloveniji je otvorena javna rasprava o eutanaziji, nakon što je žena sa neizlječivom bolešću pozvala na legalizaciju
Oglasi