Lagarde: Inflacija u eurozoni pada, ali neizvjesnost je velika

Inflacija bi trebala nastaviti da pada, zahvaljujući padu cijena energenata i rastu kamatnih stopa, kaže predsjednica Evropske centralne banke.

Lagarde: I dalje postoje 'znatne neizvjesnosti' (Reuters)

Inflacija u eurozoni bi trebala da nastavi padati narednih mjeseci, zahvaljujući padu cijena energenata i rastu kamatnih stopa, ali i dalje postoje “znatne neizvjesnosti”, upozorila je predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde.

“Očekujemo da će inflacija u eurozoni nastaviti da pada. Ta prognoza, ipak, ostaje obavijena znatnim neizvjesnostima”, rekla je Lagarde na proljetnom zasjedanju Međunardonog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, objavljeno na web-stranici Evropske centralne banke, prenosi Beta.

Nakon velikog skoka prošle godine, vezanog za rast cijena energenata i oporavka nakon pandemije COVID-19, inflacija je od jeseni počela da usporava u eurozoni, kao posljedica smirivanja tržišta energenata i smanjenja tenzija o snabdijevanju.

Ovo kretanje bi trebalo da se nastavi s obzirom na pritiske na cijene i zaoštravanje monetarne politike koja sve više koči tražnju, rekla je Lagarde.

Inflacija i dalje na visokom nivou

Ipak, dodala je da će historijski rast plata, vezan za nisku stopu nezaposlenosti i kompenzacija za inflaciju, nastaviti da podržava inflaciju.

ECB je ostao obazriv u vezi s prognozama zbog postojanja “brojnih rizika”.

ECB je, također, oprezan, kada je riječ o oporavku ekonomske aktivnosti. Lagarde je rekla da je neizvijestan kontekst i da su izgledi za oporavak krhki.

Uprkos padu pet mjeseci zaredom, inflacija je i dalje na vrlo visokom nivou i iznosila je 6,9 posto u eurozoni. ECB ne predviđa vraćanje na svoju ciljanu inflaciju od dva posto prije 2025. godine.

Da bi suzbio inflaciju, ECB je već podigao svoju referentnu kamatnu stopu za 3,5 procenata od jula prošle godine i ne namjerava se tu zaustaviti.

Izvor: Agencije