Prosječna plata u Bosni i Hercegovini 575,8 eura

Najniža prosječna neto plata je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, a najviša u finansijskim i djelatnostima osiguranja.

Prosječna plata nominalno je viša za 8,1 posto u odnosu na decembar, te viša za 13 posto u poređenju sa junom 2021. godine (Pixsell)

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u junu ove godine iznosila je 1.126 konvertibilnih maraka (575,8 eura) i nominalno je viša za 8,1 posto u odnosu na decembar prošle godine, te viša za 13 posto u poređenju sa junom 2021. godine.

Najniža prosječna neto plata od 730 konvertibilnih maraka (373,3 eura) bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, u građevinarstvu je iznosila 819 konvertibilnih maraka (418,8 eura), dok je prosječna neto plata u trgovini na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala iznosila 879 konvertibilnih maraka (449,5 eura), podaci su Agencije za statistiku BiH.

Najviše plate u finansijskim i djelatnostima osiguranja

Najvišu prosječnu zaradu imali su zaposleni u finansijskim i djelatnostima osiguranja 1.770 konvertibilnih maraka (905,1 eura), u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji prosječna neto plata iznosila je 1.659 konvertibilnih maraka (848,4 eura), a u sektoru informacija i komunikacija 1.625 konvertibilnih maraka (831 euro).

Prosječna mjesečna bruto plata u Bosni i Hercegovini za juni ove godine iznosila je 1.728 konvertibilnih maraka (883,6 eura) i nominalno je viša za 7,7 posto u odnosu na decembar lani, te viša za 11,9 posto u poređenju sa junom prošle godine.

Izvor: Agencije