Ustavni sud BiH ukinuo član zakonika o povredi ugleda RS

Ova institucija je utvrdila da ‘član 280a. Krivičnog zakonika Republike Srpske nije u skladu sa članom II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 10. Evropske konvencije’.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da član 280a. Krivičnog zakonika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS), a koji se odnosi na povredu ugleda RS i njenih naroda, nije u skladu sa članom II/3 Ustava BiH i članom 10. Evropske konvencije (Al Jazeera)

Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da član 280a. Krivičnog zakonika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS), a koji se odnosi na povredu ugleda RS i njenih naroda, nije u skladu sa članom II/3 Ustava BiH i članom 10. Evropske konvencije i ukinuo osporenu uredbu navedenog zakona.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik sredinom avgusta prošle godine je potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS-a kojim se kriminalizira kleveta u tom bh. entitetu, što je mjesecima ranije izazivalo reakcije domaće i međunarodne javnosti. Kleveta i uvreda u RS-u su tada postale krivična djela, za koja su predviđene enormno visoke novčane kazne – u rasponu od 2.500 do više od 50.000 eura.

Dodik je ukaz potpisao nakon što su Vijeće za zaštitu vitalnog interesa, te Ustavni sud RS-a odbacili zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a na izmjene Krivičnog zakona kojima se kriminalizira kleveta u RS-u.

Sažetak odluke

Kako je danas objavljeno na internetskoj stranici Suda BiH, ova institucija je, odlučujući o zahtjevu drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizdića i 14 zastupnika iste institucije utvrdila da „član 280a. Krivičnog zakonika Republike Srpske nije u skladu sa članom II/3.h) Ustava BiH i članom 10. Evropske konvencije“ i ukinuo osporenu odredbu navedenog zakona.

Ustavni sud smatra da obim djela koja se mogu smatrati kažnjivima u skladu sa članom 280a. Zakona dovodi u pitanje proporcionalnost miješanja kroz krivične sankcije. U Ustavnom sudu smatraju da taj član nije proporcionalan ciljevima zbog kojih je donesen i da takvo miješanje u slobodu izražavanja nije neophodno u demokratskom društvu.

Razmatrajući članove 208a, 208b, 208v, 208g, 208d. i 208đ, (krivična djela protiv časti i ugleda) Ustavni sud je ukazao da to što je kleveta, nakon dužeg perioda, ponovo propisana kao krivično djelo nije samo po sebi protivno Ustavu BiH ili Evropskoj konvenciji.

Reakcije međunarodne zajednice

No, naglasio je da bi nadležni organi trebali izbjegavati korištenje pravnih lijekova koji bi mogli odvratiti građane, a posebno novinare od iznošenja kritičkog mišljenja o pitanjima od javnih interesa zbog straha od krivičnih sankcija.

Tokom usvajanja Zakona i odluke o Ukazu, Delegacije Evropske unije u BiH, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) i Misija OSCE-a u BiH bezuspješno su tražili da se ovako definiran zakon povuče iz parlamentarne rasprave, jer je riječ o zakonskim rješenjima koje su u neskladu s evropskom pravnom praksom.

Podsjetili su kako je osiguranje slobode medija sastavni dio 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi napredovala na putu ka članstvu u EU, no vlast koju predvodi Dodik sve te primjedbe je ignorirala i odlučila nacrt poslati u parlament na usvajanje.

Izvor: Agencije