Brdo kod Kranja: EU neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana

Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana okupit će se na samitu na Brdu kod Kranja, posvećenom evropskoj perspektivi regije.

Čelnici Evropske unije u srijedu će na neformalnom samitu EU-Zapadni Balkan u Sloveniji potvrditi evropsku perspektivu te regije

Čelnici Evropske unije u srijedu će na neformalnom samitu EU-Zapadni Balkan u Sloveniji potvrditi evropsku perspektivu te regije, stoji u nacrtu izjave koja bi trebala biti prihvaćena, ali bez navođenja vremenskog okvira u kojem bi te zemlje mogle računati na članstvo.

“EU potvrđuje nesumnjivu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozdravlja privrženost partnera na Zapadnom Balkanu evropskoj perspektivi koja je u uzajamnom strateškom interesu,” navodi se u nacrtu izjave koju će na sastanku na Brdu kod Kranja prihvatiti lideri članica EU-a.

Neformalni samit centralni je događaj slovenskog predsjedanja Vijećem EU-a, a Slovenija koja želi što bržu integraciju regije u EU po neslužbenim je vijestima predlagala da se iz geopolitičkih razloga u dokumentu navede da te zemlje u članstvo treba primiti do 2030.

Albanija, Sjeverna Makedonija, Srbija, BiH, Kosovo i Crna Gora žele se priključiti bloku, a njihova nastojanja pokazuju ujedno i razlike u gledanju na to pitanje među članicama EU-a.

Dok Hrvatska, Austrija, Slovenija i Njemačka upozoravaju da bi predugo čekanje moglo dovesti regiju pod velik utjecaj drugih država, prije svega Rusije i Kine, Francuska, ali i Danska i Nizozemska, imaju rezerve prema prebrzom približavanju.

Ispod pratite posljednje vijesti sa Samita EU-Zapadni Balkan:


Deklaracija iz Brda kod Kranja

Lideri Evropske unije, uz saglasnost lidera Zapadnog Balkana, danas su na samitu EU-Zapadni Balkan na Brdu kod Kranja usvojili Deklaraciju kojom se potvrđuje posvećenost Unije procesu proširenja i najavljuje intenziviranje zajedničkog angažovanja u cilju sveukupne transformacije regije.

U deklaraciji se ne pominju rokovi ni datumi vezano za nastavak procesa proširenja.

Tekst Deklaracije iz Brda kod Kranja:

Mi, lideri Evropske unije (EU) i njenih država članica, u konsultacijama s liderima Zapadnog Balkana, i u prisustvu regionalnih i međunarodnih aktera, danas smo zaključili slijedeće:

1. EU ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozdravlja predanost partnera Zapadnog Balkana evropskoj perspektivi, što je u našem zajedničkom strateškom interesu i ostaje naš zajednički strateški izbor. EU ponovo potvrđuje svoju predanost procesu proširenja i svoje odluke donijete na osnovu vjerodostojnih reformi partnera, poštenih i rigoroznih uvjetovanja i načela vlastitih zasluga. Dodatno ćemo intenzivirati naš zajednički angažman u cilju napretka političke, ekonomske i društvene transformacije regije, istovremeno priznajući napredak koji je postigao Zapadni Balkan. Podsjećamo i na značaj da EU može da održi i produbi vlastiti razvoj, osiguravajući svoju sposobnost za integraciju novih članica.

2. Partneri na Zapadnom Balkanu ponavljaju svoju posvećenost evropskim vrijednostima i načelima i provođenju neophodnih reformi u interesu svog naroda. EU pozdravlja ponovnu posvećenost partnera s Zapadnog Balkana prvenstvu demokratije, osnovnih prava i vrijednosti i vladavine prava i održavanju napora u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, podršci dobrom upravljanju, ljudskim pravima, ravnopravnosti polova i prava pripadnika manjina. Vjerodostojnost ovih obaveza zavisi od značajnog provođenja neophodnih reformi i izgradnje dobrih rezultata potkrepljenih jasnom i doslijednom javnom komunikacijom. Ojačano civilno društvo i nezavisni i pluralistički mediji ključne su komponente svakog demokratskog sisitema i pozdravljamo i podržavamo njihovu ulogu na Zapadnom Balkanu.

3. EU je daleko najbliži partner regije, glavni ulagač i glavni donator. Obim i raspon te podrške bez presedana moraju biti u potpunosti prepoznati i preneseni od strane partnera u njihovoj javnoj raspravi i komunikaciji.

4. Podrška EU i dalje će biti povezana s opipljivim napretkom u vladavini prava i društveno-ekonomskim reformama, kao i s poštovanjem evropskih vrijednosti, pravila i standarda od strane partnera.

5. EU u potpunosti podržava potvrđenu predanost partnera sa Zapadnog Balkana uključivoj regionalnoj saradnji i jačanju dobrosusjedskih odnosa, uključujući s državama članicama EU. Provođenje bilateralnih sporazuma u dobroj vjeri i s opipljivim rezultatima, uključujući Prespanski sporazum s Grčkom i Ugovor o dobrosusjedskim odnosima s Bugarskom, i dalje je važno. Nadalje, potrebni su odlučni napori za podsticanje pomirenja i regionalne stabilnosti, kao i za pronalaženje i provođenje konačnih, uključivih i obavezujućih rješenja za bilateralne sporove i pitanja partnera ukorijenjena u naslijeđu prošlosti, u skladu s međunarodnim pravom i utvrđenim načelima, uključujući Sporazum o pitanjima sukcesije i preostale slučajeve nestalih osoba i pitanja ratnih zločina.

6. Potpuno podržavamo napore specijalnog predstavnika EU za dijalog Srbije i Kosova i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana i očekujemo konkretan napredak dvije strane u potpunoj normalizaciji odnosa između njih, što je ključno za stabilnost i razvoj cijele regije i osigurava da mogu nastaviti svojim evropskim putem.

COVID-19

7. Kriza COVID-19 i dalje ima ozbiljan uticaj na naša društva i privrede. Ističe nužnost i prednosti našeg bliskog i efikasnog partnerstva. EU je, zajedno sa svojim državama članicama, cijelu pandemiju bio uz Zapadni Balkan, uz zdravstvenu i društveno-ekonomsku podršku regiji u ukupnom iznosu od dosad neviđene 3,3 milijarde eura. Partneri sa Zapadnog Balkana blisko su uključeni u inicijative EU, posebno Odbor za zdravstvenu sigurnost, Sistem ranog upozoravanja, Zelene koridore i Sporazum o zajedničkoj nabavki medicinskih potreba. EU je spremna da dodatno poboljša pristup vakcinama, dijagnostici i terapiji i osigura bolju predvidljivost i otpornost na buduće krize.

8. EU također priznaje vrijednu podršku koju su zemlje Zapadnog Balkana pružile jedne drugima i prema EU za vrijeme pandemije. To odražava solidarnost i uzajamnu podršku na kojoj se zasniva EU. Ta saradnja i koordinacija treba da se nastavi u budućnosti, uključujući tokom cijele faze oporavka.

9. EU će nastaviti da odlučno podržava Zapadni Balkan, posebno u pogledu snabdjevanja vakcinama. EU i njene države članice dostavile su 2,9 miliona doza vakcina kroz različite kanale Zapadnom Balkanu, a još slijedi. EU će podržati planove vakcinacije svih partnera kako bi se do kraja 2021. godine postigle slične stope imunizacije kao prosječno u EU.

Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan

10. Nakon poziva čelnika na samitu u Zagrebu, EU je objavila Ekonomski i investicioni plan (EIP) i smjernice za provođenje Zelene agende za Zapadni Balkan. Planom je utvrđen značajan investicioni paket koji će u narednih sedam godina mobilisati oko 30 milijardi eura za regiju, a koji se sastoji od devet milijardi bespovratnih sredstava i 20 milijardi ulaganja, uz pomoć novog Garantnog fonda za Zapadni Balkan. Maksimiziranje potencijalnog uticaja EIP zahtjeva od partnera sa Zapadnog Balkana da odlučno poduzmu ekonomske i socijalne reforme, kao i da ojačaju vladavinu prava. Plan može podstaći dugoročni, zeleni društveno-ekonomski oporavak i konkurentnost regije, podržati njenu zelenu i digitalnu tranziciju, podstaći održivu povezanost, regionalnu integraciju, trgovinu, čime se također jača saradnja i konvergencija s EU, uključujući s ciljevima povezanim sa klimatskim pitanjima.

11. Pozdravljamo nedavno usvajanje pravnog okvira za provođenje IPA III, koja će i dalje biti ključni izvor finansijske pomoći za regiju, uključujući i EIP. Komisija namjerava predložiti investicioni paket od 600 miliona eura u okviru IPA 2021. za provođenje EIP za Zapadni Balkan, podložan procedurama u skladu s programskim okvirom IPA III i pravilima za provođenje. Zajedno s prijedlogom od 500 miliona eura objavljenim u julu, to bi osiguralo ukupno 1,1 milijardu eura za provođenje EIP do kraja 2021. godine.

12. Potvrđujući predanost lidera Zapadnog Balkana da u potpunosti provedu Zelenu agendu, pozdravljamo sporazum o Akcionom planu za to. U skladu sa Zelenim dogovorom, Agenda je ključni pokretač za prelazak u moderne, ugljenično neutralne, klimatski otporne i resursno efikasne ekonomije, za otključavanje potencijala cirkularne ekonomije, borbu protiv zagađenja i poboljšanje upravljanje otpadom. Za njegovo uspješno provođenje bit će potrebna snažna posvećenost regije. Važno je usmjeriti napore kako bi se osigurao pravovremeni i efikasan prelazak s uglja korištenjem obnovljivih goriva ili goriva s manjim sadržajem ugljenika.  Energetska sigurnost također treba biti prioritet, uključujući diverzifikaciju izvora i ruta. EU će nastaviti podržavati regiju u provođenju Zelene agende i razvoju politike određivanja cijena ugljenika u kontekstu Mehanizma EU za prekogranično usklađivanje ugljenika (CBAM), uključujući kroz tehničku i finansijsku pomoć.

13. EIP omogućava novi zamah za poboljšanje povezivanja u svim njegovim dimenzijama, kako unutar Zapadnog Balkana, tako i s EU. EU će nastaviti podržavati uključivu regionalnu saradnju. Potrebni su dalji i odlučni napori čelnika Zapadnog Balkana kako bi ispunili svoju obavezu uspostavljanja zajedničkog regionalnog tržišta, kako je dogovoreno na samitu Berlinskog procesa u Sofiji 2020. To će pomoći napredovanju regije na njenom evropskom putu i donijeti opipljive koristi za građane i firme. Iskorištavanje potencijala inkluzivne regionalne ekonomske integracije ključno je za podsticanje društveno-ekonomskog oporavka regije i za povećanje koristi od ulaganja proizašlih iz EIP. Potrebna je snažna predanost cijele regije kako bi se relevantni regionalni pregovori brzo okončali.

14. EU i Zapadni Balkan slažu se da će pojačati napore za poboljšanje tržišne integracije Zapadnog Balkana s jedinstvenim tržištem EU. U tom smislu, EIP pruža čvrstu osnovu za operacionalizaciju tržišne integracije regije u okviru jedinstvenog tržišta EU, posebno u oblastima kao što su prekogranična plaćanja (SEPA), industrijska i roba široke potrošnje, e-trgovina i carina.

15. Održivi transport je temelj ekonomske i socijalne integracije EU i Zapadnog Balkana. Prioritet je dalji razvoj transportne povezanosti – u regionu i sa EU, poboljšanje efikasnosti i sigurnosti transportnih usluga i postizanje ciljeva zelene i održive mobilnosti, posebno s obzirom na povezanost železnicom i unutrašnjim plovnim putevima. U kontekstu održive povezanosti, pozdravljamo nedavno odobrene akcione planove Transportne zajednice za željeznicu, drumski saobraćaj, sigurnost drumskog saobraćaja, olakšavanje prevoza i vodni saobraćaj.

16. Nadovezujući se na uspješno provođenje Sporazuma o regionalnom roamingu i početak režima besplatnog roaminga na Zapadnom Balkanu od 1. jula 2021. godine, pozdravljamo mapu puta za roaming, koja će stvoriti uslove i postaviti jasne ciljeve za smanjenje troškova rominga između EU i Zapadnog Balkana.

17. Pozdravljamo koncept zelenih traka EU i Zapadnog Balkana i podržavamo njihovu praktičnu primjenu na svim relevantnim granicama uz puno poštovanje pravnih tekovina i procedura EU.

18. Danas je pokrenuta namjenska agenda za Zapadni Balkan o inovacijama, istraživanju, obrazovanju, kulturi, mladima i sportu – “Agenda inovacija za Zapadni Balkan”. Podsticat će naučnu izvrsnost, kao i reformu obrazovnih sistema u regiji, stvoriti dalje mogućnosti za mlade i spriječiti odliv mozgova. Radujemo se brzom provođenju Akcionog plana.

Politička i sigurnosna saradnja

19. Zajednički rad s EU jasan je znak strateške orijentacije naših partnera. Stoga ponovo potvrđujemo naše očekivanje da će partneri dodatno produbiti saradnju u oblasti Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (CFSP) i postići opipljiv i održiv napredak prema potpunom usklađivanju sa vanjskopolitičkim stavovima EU i djelovati u skladu s tim, uključujući pozicije na međunarodnim forumima kao važan dio njihovog evropskog puta. Pozdravljamo činjenicu da su neki partneri već u potpunosti usklađeni sa svim odlukama i deklaracijama CFSP i podstičemo ih da to nastave. EU je spremna za dalje jačanje političkog dijaloga o pitanjima koja se odnose na CFSP.

20. EU i Zapadni Balkan dijele brojne sigurnosne izazove koji zahtijevaju koordinirano djelovanje. Slažemo se da ćemo ojačati našu saradnju u ključnim sigurnosnim pitanjima, uključujući na operativnom nivou, nadovezujući se na posao koji je obavljen u okviru Sofijske prioritetne agende. Naši partneri obećavaju da će pokazati svoju predanost zajedničkoj sigurnosti i nastaviti da razvijaju efikasne instrumente za saradnju unutar Zapadnog Balkana. Dokazali su svoju predanost Zajedničkoj sigurnosnoj i odbrambenoj politici (CSDP), doprinoseći misijama i operacijama EU, a mi ćemo zajedno raditi na daljem razvoju njihovih sposobnosti i kapaciteta, posebno putem Evropskog mirovnog instrumenta. EU će pojačati svoj angažman i na područjima poput svemirske i vojne mobilnosti kako bi se olakšao pristup civilno-vojne pomoći regiji u slučaju pandemije i prirodnih katastrofa.

21. Ojačat ćemo našu saradnju u rješavanju problema dezinformacija i drugih hibridnih prijetnji, koje potiču posebno od aktera iz trećih država koji žele da potkopaju evropsku perspektivu regije. EU i Zapadni Balkan ojačat će saradnju na izgradnji otpornosti, na jačanju naše kolektivne kibernetičke sigurnosti i cyber diplomatije, kao i na povećanju uticaja naše strateške komunikacije.

22. Pohvaljujemo naše partnere na kontinuiranim naporima i konstruktivnoj saradnji na području migracija, koji su dali jasne rezultate. Upravljanje migracijama zajednički je izazov s kojim se EU i Zapadni Balkan moraju zajedno pozabaviti, u bliskom partnerstvu.

23. Naša saradnja u rješavanju migracijskih izazova pokazala je svoju vrijednost i dalje će se razvijati. EU je spremna nastaviti svoj angažman i ojačati svoju podršku prilagođenim i sveobuhvatnim pristupom. Područja u fokusu trebaju uključiti ​​poboljšanje sistema azila, borbu protiv krijumčarenja migranata i ilegalne migracije, procese povratka, upravljanje granicom, razmjenu informacija i kapacitete za prihvat. Partneri bi također trebali dalje raditi na poboljšanju sistema povratka, uključujući zaključivanje sporazuma o readmisiji s ključnim zemljama porijekla. Međusobna saradnja pri povratku bit će produbljena, maksimizirajući korištenje postojećih okvira i dostupnih kanala. Također bi trebalo intenzivirati saradnju s Frontexom, Evropskom kancelarijom za podršku azilu i Europolom. Preostali ugovori o statusu Frontexa trebali bi biti zaključeni bez odlaganja.

24. Obzirom na ozbiljnost situacije u Afganistanu, EU će blisko sarađivati ​​sa svim svojim partnerima, uključujući Zapadni Balkan, kako bi se uhvatili u koštac s izazovima koji se razvijaju i, prema potrebi, koordinirali zajedničke odgovore.

25. Terorizam, radikalizacija i organizirani kriminal i dalje predstavljaju ozbiljnu sigurnosnu prijetnju EU i cijeloj regiji. Pozivamo na dalje jačanje saradnje u borbi protiv terorizma i suzbijanju nasilnog ekstremizma, uključujući sprječavanje finansiranja terorizma i sprječavanje radikalizacije. Ponavljamo važnost poduzimanja odlučnih mjera za rješavanje ozbiljnog i organiziranog kriminala, posebno trgovine i krijumčarenja ljudi, pranja novca, uzgoja droge i trgovine ljudima.

26. EU je u potpunosti posvećena sprječavanju nezakonite trgovine i trgovine malokalibarskim i lakim naoružanjem i municijom i nastavit će podržavati Zapadni Balkan na tom polju, uključujući u kontekstu zacrtane mape puta za Zapadni Balkan protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem.

27. Radi daljeg podsticanja naših zajedničkih interesa, izražavamo spremnost za ponovno osnaživanje i poboljšanje redovnog političkog dijaloga s regijom. U tom kontekstu pozdravljamo održavanje samita EU i Zapadnog Balkana kao redovne događaje. Radujemo se slijedećem samitu koji će biti održan 2022.

28. EU i Zapadni Balkan moraju sarađivati ​​kako bi se suočili sa zadacima koje će definirati generacije. Pozdravljamo inicijative Zapadnog Balkana da doprinesu razmišljanjima o budućnosti našeg kontinenta. Ostajemo predani tome da saslušamo sve Evropljane o pitanjima koja su svima nama važna – zaštita građana i sloboda, razvoj snažne i živahne ekonomske osnove, napredovanje u zelenoj i digitalnoj tranziciji, vladavina prava, poštena i socijalna Evropa, jačanje otpornosti Evrope, kao i vodeću globalnu ulogu Evrope.

29. Pozdravljamo da se naši partneri sa Zapadnog Balkana usklade s gornjim tačkama.


Komšić: Uprkos izazovima BiH opredjeljena za EU

Predsedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić pozvao je danas na samitu EU-Zapadni Balkan sve članice Evropske unije da očuvaju proces evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu kao suverenu i nezavisnu zemlju ravnopravnih i jednakopravnih građana, koji treba svoju budućnost da vide u svojoj zemlji.

Komšić je rekao da BiH ostaje opredjeljena za evropski put uprkos svim izazovima i „različitim političkim uplivima trećih strana“.

Od EU očekuje da ne odustaje od vlastitih vrijednosti, principa i standarda u svim zemljama Zapadnog Balkana, jer bi, rekao je, odustajanje od tih vrijednosti zbog kratkoročnih ciljeva, moglo ostaviti dugoročne posljedice i u samoj Evropskoj uniji.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić i hrvatski premijer Andrej Plenković (EPA)

Za Komšića je važno da se sa današnjeg samita pošalje poruka – da Zapadni Balkan treba da obavi tranziciju prema evropskim vrijednostima i standardima u što skorijem roku i da će, u tom pogledu, Evropska unija pružiti svu neophodnu pomoć i podršku.

Rekao je da pozdravlja ključnu ulogu Evropske unije u koordinaciji aktivnosti uspostavljanja Zajedničkog regionalnog tržišta kroz Berlinski proces kao i produbljivanje partnerskog odnosa država Zapadnog Balkana sa spacijalizovanim regionalnim institucijama popout CEFTA, Vijeća za regionalnu saradnju, Transportne i Energetske zajednice u provođenju reformi kroz Ekonomski i investicijski plan za Zapadni Balkan.

“Smatram ovaj potez Evropske unije historijskim, jer je bitna razlika između njega i drugih regionalnih inicijativa upravo u odlučnosti institucija EU-a, kapacitetima pomenutih regionalnih organizacija i projektovanih 30 milijardi eura u narednih sedam godina”, naveo je, između ostalog, Komšić.


Kurz: EU neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana

Moramo pojačati razmjenu sa Zapadnim Balkanom, ovom susjednom regijom, koja nam je toliko važna, za nas, za Evropsku uniju. Evropska unija neće biti potpuna sve dok i zemlje Zapadnog Balkana ne budu njene članice, poručio je austrijski kancelar Sebastian Kurz.


Michel: Što prije riješiti preostala bilateralna pitanja

Predsjednik Vijeća Evropske Unije Charles Michel saopštio je danas da je u razgovoru sa slovenačkim premijerom Janezom Janšom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, istaknut značaj brzog rješavanja svih preostalih bilateralnih pitanja u regiji Zapadnog Balkana kako bi počeli pristupni pregovori.

Michel je u objavi na Twitteru poručio da je dijalog ključan za regionalnu stabilnost i sigurnost.

On je naveo da je danas razgovarao i sa premijerima bugarske i Sjeverne Makedonije, Rumenom Radevim i Zoranom Zaevim.


Borrell: Uskladiti vanjsku politiku Zapadnog Balkana sa EU

Šef diplomatije EU-a, Josep Borrell, kaže da je sretan što je došlo do prevazilaženja problema na sjeveru Kosova i pozvao na nastavak dijaloga i prevazilaženje razlika.

“Što se tiče Srbije i Kosova, sretan sam što vidim da smo posljednjih dana prevazišli neke poteškoće na granici, na sjeveru Kosova, a sada moramo da nastavimo proces dijaloga kako bismo riješili probleme među zemljama kandidatima. Na putu ka Evropi, razlike moraju da se ostave po strani i da se nastavi sa reformama”, poručio je Borrell.

Borrell je dolazaći na samit EU-Zapadni Balkan naglasio važnost kredibiliteta procesa proširenja EU-a na Zapadni Balkan.

“Na ovom sastanku moramo dati vjerodostojan signal nastavku procesa proširenja, ali ovo je dvosmjerna ulica. S jedne strane, kandidati moraju da nastave reforme i da ostave po strani svoje razlike. Sa naše strane, države članice i institucije Evropske unije moraju da ispune svoje obaveze”, poručio je Borrell.

Šef diplomatije EU-a dodao je da će samit EU-Zapadni Balkan biti i prilika da se razgovara o sigurnosnim i vanjskopolitičkim pitanjima.

On je pozvao na usklađivanje vanjske politike Zapadnog Balkana sa EU, a u cilju bolje koordinacije u suočavanju sa zajedničkim izazovima.


Michel: Želimo bliže veze sa zemljama Zapadnog Balkana

Predsjednik Evropskog vijeća, Charles Michel, izjavio je danas da će samit EU-Zapadni Balkan biti prilika da se razgovora o evropskoj perspektivi regije, ali i o novcu koji je EU spremna da mobiliše kako bi investirala u regiju i podržala reforme.

“Govorimo o ekonomskim reformama, borbi protiv korupcije i poboljašnja upravljanja. Želimo bliže veze sa ovim zemljama i ovo će biti prilika za otvorenu razmjenu mišljenja kako bi se identifikovali sljedeći koraci i faze”, poručio je Michel prilikom dolaska na samit.

Michel će danas predsjedavati samitom EU-Zapadni Balkan.

Predjsednik Evropskog vijeća Charles Michel doputovao na Brdo kod Kranja

Varhelyi: Investicioni plan od 30 milijardi eura se već primjenjuje

Evropski komesar za proširenje, Oliver Varhelyi, izjavio je danas da će lideri okupljeni na samitu EU-Zapadni Balkan ”potvrditi i jasno poručiti da su posvećeni punoj integraciji i članstvu Zapadnog Balkana u EU”.

”U tom pravcu moramo da preuzmemo i našu odgovornost i donesemo odluke kao što su otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, otvaranje klastera sa Srbijom, ubrzanje rada na kandidaturi BiH i viznoj liberalizaciji za Kosovo”, rekao je Varhelyi po dolasku na samit.

Najavio je da će se na samitu lidera EU-Zapadni Balkan razgovarati i o ekonomskom oporavku nakon krize COVID-19.

”Zadovoljan sam činjenicom da je Ekonomski i investicioni plan, koji iznosi jednu trećinu BDP-a regije ili oko 30 milijardi eura, već počeo da se primjenjuje. To će ubrzati pravu integraciju društava i ekonomija Zapadnog Balkan sa EU”, rekao je Varhelyi.


Von der Leyen: Mi smo jedna evropska porodica

Predsjednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen istakla je danas, uoči Samita EU-Zapadni Balkan na Brdu kod Kranja, da tim skupom Unija šalje veoma važnu poruku regiji, a to je da Zapadni Balkan pripada EU.

“Želimo da uputimo veoma jasnu poruku, a to je da Zapadni Balkan pripada EU. Želimo ih u EU. Mi smo jedna evropska porodica. Dijelimo istu historiju, vrijednosti i uvjerena sam i istu sudbinu“, poručila je.

Von der Leyen je naglasila da članice EU-a žele integraciju Zapadnog Balkana jer znaju da je to dobro kako za Zapadni Balkan, tako i EU.

“Imamo zajedničke interese i možemo se zajednički bolje razvijati. Mora napredovati integracija Zapadnog Balkana u zajedničko tržište. Moja poruka Zapadnom Balkanu je – želimo vas u EU, nastavite sa reforma, cilj je pred očima”, poručila je predsjednica Evropske komisije.

Predsjednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen i domaćin Samita premijer slovenije Janez Janša (EPA)

Plenković: Paket o ulaganju u države regije

Hrvatski premijer Andrej Plenković istakao je da je cilj današnjeg Samita EU – Zapadni Balkan slanje snažne poruke podrške, privrženosti procesu proširenja i podsticanja reformi.

Plenković, je pred početak Samita, kazao da će biti donijet paket niza ulaganja u države regije, sa ciljem bolje povezanosti, bržeg ekonomskog rasta, kvalitetnih socijalnih uslova u susjedstvu.

„Hrvatskoj je bitno da se nastavi proces pregovaranja, kao i da dođemo u situaciju da se otvore pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom“, kazao je on.

Hrvatskoj je bitno da se nastavi proces pregovaranja, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković (EPA)

Rekao je da će danas tema biti i BiH, sa kojom, kako kaže, Hrvatska ima granicu dužu od 1.000 kilometara.

Prema njegovim riječima Hrvatska će se danas zalagati za ravnopravnost svih naroda, poštovanje Daytonskog i Pariskog sporazuma, a to, kaže, znači da Hrvatska očekuje da institucije BiH izmijene na primjeren način izborno zakonodavstvo prije izbora 2022.

„Na taj način bi se osiguralo da se svi osjećaju legitimno zastupljeni u BiH, da sva tri naroda zajednički djeluju na evropskom putu, i u evropskom procesu“, rekao je on.

Izvor: Agencije