Utjecaj Vlade Srbije na pravosuđe

Utjecaj vlasti na rad pravosuđa velik je problem u Srbiji. Pokazuje to posljednji izvještaj Savjeta za borbu protiv korupcije, ali i ono Evropske komisije o napretku.

Dok Srbija očekuje otvaranje pregovaračkog poglavlja 23, tužioci, sudije i zaposleni u pravosuđu poručuju da reforme ne daju rezultate i da je Srbija i dalje daleko od učinkovitog i nezavisnog pravosudnog sistema.

Nagomilani predmeti, loši uslovi rada, niske zarade. Sa prosječnom platom od 230 eura zaposleni u pravosudnoj administraciji ne može pokriti ni osnovne troškove. 

“Pravosudna administracija ima najniže zarade, radi u nemogućim uslovima, a te zarade nisu najniže nego su uvredljivo niske a rad pravosudne administracije se ne ceni“, kazala je Slađanka Milošević, Sindikat pravosuđa.

U rukama zaposlenih i dalje je milion i po nerješenih starih predmeta. Izvještaj Evropske komisije ukazuje na to da procesi predugo traju i da je utjecaj vlasti na sudstvo problem broj jedan.

“Ozbiljne reforme pravosuđa ne mogu da se sprovedu, po mom dubokom uverenju, pre nego što ljudi u pravosuđu ne shvate da na ovaj način dalje ne može“, rekao je Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda.

Pritisci i cenzura uobičajeni.

I iz ugla advokata situacija u pravosuđu nije bolja. Predsjednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđevic kaže da je nedopustivo da u Srbiji političari komentarišu sudske odluke, dok su pritisci i cenzura postali uobičajeni.

“Izveštavajući evropsku komisiju, mi smo veoma često pirgovarali da naše sudije već imaju samocenzuru u smislu šta bi to bilo dobro da za nekoga ko se nalazi na čelu države, urade“, navodi Dragoljub Đorđević.

Na 100.000 stanovnika Srbija ima 38 sudija, 11 tužilaca i 116 advokata. Komisija navodi da je to u skladu sa evropskim prosjekom, ali da zaposleni nisu efikasno raspoređeni unutar pravosudnih insitucija.

Sudija Miodrag Majić naglašava i problem nedostatka kvalitetnog kadra u pravosudnim institucijama.

Savjet za borbu protiv korupcije u svom posljednjem izvještaju ukazuje da je u Srbiji pod znakom pitanja i rad Ustavnog suda.

Navode kako iz njihovih odluka nije moguće utvrditi da li je taj sud pravosudna institucija ili dio izvršne vlasti. Zato pozivaju državu da izvrši detaljnu analizu rada Ustavnog suda.

Izvor: Al Jazeera