Štednja: Limiti na hotele, mobitele i aute za političare

Ministri će tako moći koristiti službeni automobil srednje klase sa ili bez službenog vozača, a dužnosnici II. i III. grupe automobil srednje ili niže (Arhiva)

Odlukom o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih avionskih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja, koja je na dnevnom redu sjednice u srijedu, Vlada Hrvatske kroz više restrikcija želi ojačati namjensko, ekonomično i učinkovito korištenje budžetskih sredstava.

Kod korištenja službenih mobitela uredbom se tako uvode limiti s obzirom na to da su pozivi između korisnika službenih mobitela besplatni, kao i na to da čelnik tijela može na osnovu pisanog zahtjeva odobriti korištenje mobitela iznad limitiranog iznosa ako su u pitanju službene potrebe, prenosi Hina.

Prema uredbi, mjesečni limiti za državne dužnosnike II. i III. grupe iznosit će 53 eura, a do sada limita nije bilo. U tu grupu spadaju predstojnik Ureda premijera, zamjenik glavnog sekretara Vlade, zamjenici ministara, direktori policije, carinske i porezne uprave, kao i glasnogovornica Vlade. Limit za državne službenike bit će 20 eura, dok je do sada bio 53 eura.

Limit na kategoriju smještaja

Korištenje avionskih linija bit će moguće samo za službene potrebe na osnovu naloga za službeni put, što do sada nije bilo propisano, a uvodi se i obveza uređivanja načina korištenja sredstava reprezentacije internim aktom.

Kod službenih putovanja uvode se limiti na kategoriju smještaja koja ne smije biti viša od hotela s četiri zvjezdice, s tim da čelnik tijela može na osnovu obrazloženog pisanog zahtjeva neposrednog korisnika odobriti smještaj više kategorije, ako je to neophodno za obavljanje zadataka.

Poslovne kreditne kartice moći će koristiti samo državni dužnosnici isključivo za službene potrebe, a ograničava se i korištenje službenog automobila sa službenim vozačem, dok će se upravljanje voznim parkom standardizirati kroz izradu smjernica.

Ministri će tako moći koristiti službeni automobil srednje klase sa ili bez službenog vozača, a dužnosnici II. i III. grupe automobil srednje ili niže klase, sa ili bez službenog vozača isključivo za službene potrebe.

Smjernice će Vlada usvojiti zaključkom, a njima će se odrediti klasa vozila, preporučena kilometraža po godini, objedinjeno upravljanje vozilima, način korištenja vozila u praksi i drugo, s obzirom da se radi o vrlo visokim sredstvima i prostoru za uštede u ekonomskom i ekološkom smislu, obrazlaže Vlada.

Prema podacima za prošlu godinu, korisnici Državnog budžeta utrošili su 14,09 miliona eura za fiksnu i mobilnu telefoniju te zakup vodova, od toga 3,32 miliona za mobilnu telefoniju.

 Za gorivo je potrošeno 31 ,38 miliona eura, a u taj iznos nisu uključeni fiksni troškovi vozila (registracija, gume, servisi) kao ni troškovi plaća službenih vozača. Na službena je putovanja u prošloj godini utrošeno 38,3 miliona eura proračunskog novca, a za reprezentaciju više od dva miliona eura.

Izvor: Agencije


Pregled vijesti, tema, mišljenja, blogova sa Balkana i iz svijeta u samo jednom kliku
Pročitajte sada