Prema nekim mišljenjima, iza blokade prodaje izraelskih F-16 Hrvatskoj stoje financijski, ali moguće i drugi razlozi.
Sabor je većinom glasova izglasao penzionu reformu, koja predviđa produženje radnog vijeka do 67. godine života. Prije
Problem je odraz niske razine plaća, obrazovanja i vještina i dominacija države, što je prisililo mlade na iseljavanje.
Avion, Borbeni avion, F-16
Mediji prenose da je SAD ljut što je Izrael nadograđivao avione i privukao Hrvatsku da kupi od njih, a ne od SAD-a.
Strateškim investicijskim projektom za državu hrvatska Vlada je na sjednici u Karlovcu proglasila "Projekt zaštite od
Sabor, Hrvatski sabor
Sjednica prekinuta jer je više opozicijskih zastupnika izašlo na saborsku govornicu, a spominjalo se i oružje.
Oglasi