Srbija: Transplantacije o trošku Fonda

Fond za zdravstveno osiguranje Srbije najavio je da će proširiti listu oboljenja i da će na troškove Fonda biti uvrštene i transplantacije srca i pluća. Ipak, problem bi mogao biti novac.

“Disproporcija između onoga što bismo želeli za naše najmlađe da učinimo na planu zdravlja i novca je velika. To nije karakteristika samo Srbije, nego i mnogo bogatijih zemalja”, kaže ministrica zdravlja Srbije Slavica Đukić Dejanović.

Prošle godine Srbija je izdvojila skoro 250 miliona eura na liječenje djece u inostranstvu. Od nešto više od 400 zahtjeva odobreno je njih 330, dok su 53 slučaja odbijena, izvještava Al Jazeerin reporter Marko Subotić.

Razmatranje mogućnosti

Fond za liječenje djece u inostranstvu iznosi 450.000 eura, pa u Ministarstvu zdravlja razmatraju i druge mogućnosti.

“Okvir je da pokušamo da, u skladu sa finansijskim mogućnostima, dovedemo što veći broj kompetentnih stručnjaka u zemlju i da u zemlji radimo sve ono sto je moguće, jer su uštede potpuno evidentne”, dodaje ministrica Đukić Dejanović.

Odbor za zdravstvo apelirao je i na resorno ministarstvo da se uključi u potragu za bolnicama gdje bi se vršile transplantacije, kako roditelji bolesne djece ne bi bili primorani da se sami snalaze.

Sada je na redu Vlada Srbije, koja bi trebala usvojiti novi pravilnik Fonda za zdravstveno osiguranje.

Izvor: Al Jazeera