Srbija neće mijenjati vanjsku politiku u 2012.

Jeremić: Moto regionalnih aktivnosti Srbije bit će 'Od balkanskih ratova do mira na Balkanu' (Tanjug)

Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je na redovnoj godišnjoj konferenciji ambasadora Srbije u svijetu da se prioriteti vanjske politike Srbije u 2012. neće mijenjati.

“To su približavanje Srbije članstvu u EU, a u okviru toga sticanje statusa kanditata i početak pregovora o članstvu, zatim očuvanje vitalnih interesa Srbije na Kosovu i Metohiji, regionalna saradnja, pomirenje u regionu i rešavanje konflikata, te jačanje spoljnoekonomske saradnje”, rekao je Tadić u ponedjeljak.

Uz napomenu da je vanjska politika Srbije određena ekonomskim okolnostima i sigurnosnim izazovima, kako u regiji tako i u svijetu, Tadić je ponovio da svi oni koji računaju na fer odnos u vanjskoj politici griješe.

“U spoljnoj politici vlada imperativ večitih interesa i u tom okviru Srbija treba da se poziocionira i sagledava mogućnosti za ostvarenje svojih spoljnopolitičkih, ekonomskih i bezbednosnih interesa”, rekao je Tadić.  

Saradnja sa Hagom

On je podsjetio da je Srbija u protekloj godini imala značajnu diplomatsku aktivnost.

“Sprovedene su unutrašnje reforme, a kao posledica toga Srbija je dobila najpozitivniji izveštaj Evropske komisije do danas. Izveštaj je bio pozitivan i sa tog stanovišta nije bilo problema u evropskim integracijama”, naveo je on.

Kako je kazao, Srbija je tokom prošle godine stavila ad akta ključne elemente saradnje sa Haškim tribunalom i dobila pozitivne ocijene za učinjeno.

On je ponovio da je Srbija to uradila zbog svojih unutrašnjih vrijednosti i zbog pomirenja u regiji.

“Završetkom saradnje sa Hagom, Srbija je podigla svoj međunarodni kredibilitet”, istakao je Tadić.

Pitanje Kosova

Tadić je također istakao da je Srbija prošle godine intenzivno radila na očuvanju vitalnih interesa na Kosovu, pri čemu se suočavala sa brojnim izazovima.

Kako je rekao, Srbija je aktivno učestvovala u tehničkom dijalogu tragajući za rješenjima koja su često i unikatna i kompleksna.

“Još smo u toku traganja, verujem da će biti moguće postići ta rešenja”, rekao je Tadić dodavši da je pristup Beograda rješavanju ovih pitanja izazivao i brojne unutrašnje kontroverze.

“Imamo jasnu ideju kako kroz tehnički dijalog naći rešenja i istovremeno nastaviti evropski put”, rekao je on.

Tadić je podsjetio da je Srbija bila suočena sa velikim izazovom u julu prošle godine kada je zbog „nasilnog pokušaja Prištine da promeni situaciju na terenu bezbednost zemlje dovedena u pitanje“.

Navodeći da je Priština samo djelomično uspjela u tome, Tadić je rekao da je postignut dogovor o upravljanju prijelazima koji ne dovode u pitanje integritet i suverenitet Srbije i na koje niko ne može kazati da nije u skladu sa evropskim standardima.

“Moramo biti spremni, međutim i na izazove u narednom periodu”, naglasio je Tadić.

On je također dodao da je zahvaljujući Srbiji inicirana istraga o navodima Dicka Martyja o ilegalnoj trgovini ljudskim organima.

‘Od ratova do mira’

Obraćajući se prisutnima, ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić istakao je da je za čitavu naciju od suštinske važnosti da nastavi sprovoditi svaki od vanjskopolitičkih prioriteta, a ne da bilo koji žrtvuje u korist drugog.

Uprkos krizi u EU koja je najveći izazov za vjeru u evropski projekat, i koja će neminovno utjecati na Balkan, Srbija je opredijeljena za integracije, istakao je.

“Sve to nije uticalo na stratešku opredeljenost Vlade da usidri Srbiju u EU”, poručio je Jeremić.

Govoreći o procesu pomirenja na Balkanu, Jeremić je najavio da će tokom sljedećih dvanaest mjeseci slogan pod kojim će se obavljati sve regionalne aktivnosti Srbije biti “Od balkanskih ratova do mira na Balkanu”.

Kako je rekao, to je “fraza za koju se nadamo da će objediniti sve što može biti učinjeno tokom godine koja označava stogodišnjicu Prvog balkanskog rata”.

Jeremić je, izrazivši zahvalnost svim zemljama koje su bile solidarne sa Srbijom po pitanju Kosova, rekao da bi suprotan stav doprinio ustanovljavanju duboko ometajućeg presedana, koji bi ohrabrio separatizam širom svijeta.

Izvor: Agencije