Interaktivno: Koliko košta mir?

Priredio: Edah Henić

Ujedinjeni narodi (UN) su međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku saradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka.

Glavno ”oružje” UN-a su mirovne misije – one predstavljaju centralni element međunarodnog reagovanja na konfliktne situacije širom svijeta. Mirovne misije UN-a pružaju osnovnu sigurnost milionima ljudi kao i krhkim institucijama u vremenu nakon sukoba. 

Troškovi mirovnih misija UN-a su mnogo manji od drugih međunarodnih intervencija. Odobreni budžet za mirovne misije u periodu od 1. jula 2015. do 30. juna 2016. godine iznosi priblližno 8,2 milijardi američkih dolara, što je tek 0,5 posto svjetskih vojnih troškova.

Finansijski najviše doprinose Sjedinjene Američke Države koje pokrivaju 28 posto budžeta. Slijedi Japan sa 10,83 posto i Francuska sa 7,22 posto.

U nastavku donosimo detaljan pregled mirovnih misija u svijetu – njihov raspored, troškove i broj uključenih.

Izvor: UN


Povezane

Više iz rubrike Interaktivno
POPULARNO