Nadine Tunasi

Nadine Tunasi

Nadine Tunasi je preživjela prvakinja Inicijative britanskog Ministarstva vanjskih poslova za preveniranje seksualnog nasilja u sukobu i članica NVO F... reedom from Torture.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj