Mustafa  Mujezinović

Mustafa Mujezinović

Rođen u Sarajevu 1954. godine. Završio elektrotehnički fakultet i radio do 1992. u Energoinvestu kao inžinjer za kvalitet i direktor prodaje Tvornice ... trafostanica. Bio je predsjednik sarajevske općine Stari Grad i njen prvi načelnik, zatim prvi premijer i guverner Kantona Sarajevo u periodu poslijeratne obnove. Obavljao je dužnost Ambasadora BiH pri OSCE-u i ambasadora u Maleziji. Bio je na dužnosti direktora privatizacijskog investicionog fonda Preventinvest. Premijer Federacije BiH je od 2009. do 2011. godine.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj