Lawrence Haddad

Lawrence Haddad

Dr. Lawrence Haddad je izvršni direktor organizacije Globalni savez za poboljšanu ishranu (GAIN). Predvodnik je konzorcija Standing Together for Nutr... ition.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj