Kevin Anderson

Kevin Anderson

Kevin Anderson je samostalni novinar i digitalni strateg sa više od deset godina iskustva rada za BBC i Guardian. Od 1996. novinar je u digitalnim med... ijima sa radnim iskustvom na radiju, televiziji, štampi i na webu. Pratite ga na Twitteru: @kevglobal


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sman­jen­jem dnevnih nov­ina važno je pot­i­cati i nje­go­vati neza­v­is­no nov­inarst­vo i medi­je.

Published On 07 May 2012