Jelko Kacin

Jelko Kacin

Jelko Kacin (rođen 26. 11. 1955. u Celju) slovenski je političar i predstavnik u Evropskom parlamentu. Za vrijeme rata u Sloveniji 1991. godine bio je... ministar informisanja. Trenutno je na poziciji specijalnog izaslanika za Balkan. Bio je predsjednik Liberalne demokratije Slovenije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Zeml­je za­padnog Balka­na ne smi­ju os­jećati ut­je­caj EU-a samo u vre­meni­ma ekonomske krize nego bi morale usvo­ji­ti i u pot­punos­ti provesti evropske re­forme.

opinion by Jelko Kacin
Published On 10 Nov 2011