Jalal Abukhater

Jalal Abukhater

Jalal Abukhater je iz Jerusalema. On je magistrirao na međunarodnim odnosima i politici na Univerzitetu Dundee u Škotskoj.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Up­rkos kon­tinuira­noj izrael­skoj repre­si­ji palestin­skih protes­ta i ak­tiviz­ma, duh palestin­skog na­cionalnog pokre­ta je živ, zdrav i napre­du­je, s Jerusale­mom u srcu.

opinion by Jalal Abukhater
Published On 06 Jun 2021