Ismar Šmigalović

Ismar Šmigalović

Ismar Šmigalović je novinar iz Sarajeva


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na­jveći prob­le­mi očeku­ju se u oblas­ti­ma imovin­sko-pravnih odnosa, pogranične prob­lematike, uključu­jući pi­tan­je graničnih in­spekci­jskih službi, državl­janst­va i put­nih is­pra­va, rada, za­pošl­ja­van­ja, so­ci­jalne za­štite i pen­z­i­ja, sao­braća­ja, te en­er­getike.

Published On 09 Jan 2012