Hamish de Bretton-Gordon

Hamish de Bretton-Gordon

Hamish de Bretton-Gordon je savjetnik za hemijsko oružje u nevladinim organizacijama koje rade na teritoriji Siriji i Iraka. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj