Ghada Ageel

Ghada Ageel

Dr. Ghada Ageel pripada trećoj generaciji palestinskih izbjeglica i trenutno je gostujući profesor na Odjelu političkih nauka na Univerzitetu Alberta ... u Edmontonu u Kanadi.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Izraelski rat u Gazi utire put za novi svjetski poredak u kojem nijedan civil neće moći pronaći istinsku sigurnost.

Mišljenje autora Ghada Ageel
Published On 19 Nov 2023