Dina Khapaeva

Dina Khapaeva

Dina Khapaeva je profesorica ruskog na gruzijskom Institutu tehnologije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fal­si­fi­ci­ran­jem i uzdizan­jem nasli­jeđa Alek­san­dra Nevskog, Ivana Groznog i drugih his­tori­jskih ličnos­ti, Vladimir Putin se nada da će oprav­dati vlasti­ti au­tori­ta­rizam i ra­tove.

opinion by Project Syndicate and Dina Khapaeva
Published On 12 Sep 2022