D. Parvaz

D. Parvaz

D. Parvaz je viša producentica Odjela za ljudska prava Al Jazeere America u New Yorku.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

I pored opas­nos­ti po živ­ot, sve strože mjere Vlade pro­tiv demon­strana­ta potaknule su ljude da iza­đu na ulice u novom valu protes­ta.

blog by D. Parvaz
Published On 19 Aug 2013