Ashley Jackson

Ashley Jackson

Ashley Jackson je istražiteljica u Grupi za humanitarnu politiku pri Institutu za međunarodni razvoj. Nekoliko godina radila je u Afganistanu za Ujedi... njene narode i Oxfam.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Od 2003. go­dine broj hu­man­i­tara­ca ubi­jenih na na­jopas­ni­jim mjes­ti­ma u svi­je­tu više je nego ud­vostručen.

Published On 16 Aug 2012