Amela Jordamović

Amela Jordamović

Amela Jordamović, rođena 1981. godine u Foči. Nakon završene jezičke gimnazije u Istanbulu, školovanje nastavila u Sarajevu. Diplomirani je turkolog. ... Novinarka je Radija BIR.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U tom mo­men­tu svim građan­i­ma Turske stigla je SMS poru­ka da se deša­va vo­jni udar i da se pozi­va­ju svi čas­ni lju­di da iza­đu na ulice…

blog by Amela Jordamović
Published On 27 Jul 2016

Čin­jeni­ca da se vakuf ne može ni pro­dati, ni nasli­jedi­ti, ni pok­loni­ti, vlas­ti­ma niš­ta nije znači­la. Tako su nesta­la stol­jeći­ma stara, tradi­cional­na jez­gra bosan­sko­herce­go­v­ačk­ih čarši­ja.

blog by Amela Jordamović
Published On 09 Oct 2015