Napadi Husa utječu na Luku Koper i slovensku ekonomiju

Napadi Husa na brodove u Crvenom moru poremetili su svjetske pomorske puteve, što utječe i na poslovanje Luke Koper, koja ima veliki značaj za slovensku ekonomiju.

Napadi Husa na brodove u Crvenom moru poremetili su svjetske pomorske puteve, što utječe i na poslovanje Luke Koper, koja ima veliki značaj za slovensku ekonomiju. Provjerili smo kako se luka prilagođava novoj geopolitičkoj situaciji sa smanjenjem prometa kroz Suecki kanal.

Izvor: Al Jazeera